Program wyborczy

 Nasz dom

 

Frankfurt jest naszym domem, a my mamyodwagę, pewność siebie i chęć, abykształtować go razem. Nasz Frankfurt jest europejskim miastem w sercu Europy. 

 

 

Dom ekonomiczny

 

Chcemy ekonomicznie silnego domu. Naszym fundamentem są liczni obywatele Frankfurtu, którzy pracują jako przedsiębiorcy, usługodawcy i rzemieślnicy w naszym mieście i na jego terenie. Potrzebują oni skutecznego wspierania rozwoju gospodarczego i oszczędnej administracji, dlatego, między innymi, należy obniżyć podatek od działalności gospodarczej.

 

Uważamy, że ważnym zadaniem miejskiego programu rozwoju gospodarczego jest wspieranie lokalnego biznesu w zakresie udanej sukcesji firm , jak również wprzesiedlaniu przedsiębiorstw. Tylko przy pomyślnej zmianie pokoleniowej możliwie będzie kontynuowanie stabilnego rozwoju gospodarczego we Frankfurcie,co w rezultacie pozwoli na zwiększenie liczby miejsc pracy. . Osiągnięcie tego celu wymaga, między innymi, wsparcia pracowników na rynku pracy. Innymi ośrodkami ważnymi dla rozwoju gospodarczego miasta są, oprócz firm prywatnych, przedsiębiorstwa komunalne, ośrodek IHP oraz nasz uniwersytet. 

 

Lepszy marketing pomoże zwiększyć zainteresowanie turystów naszym Frankfurtem, . co może zostać osiągnięte poprzez rozwój brzegu Odry jako obszar rekreacyjny  albo rozbudowę plaży odrzańskiej na wyspie Ziegenwerder. Chcemy też przywrócić festiwal starego miasta w dzielnicy Beresinchen i zabezpieczyć nasze coroczne  Miejskie Święto Hanzy „Kolorowy śledź – swawolny kogucik”. 

 

Tak jak dobrzy rodzice chcemy zapewnić przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość. Obecnie potrzebne jest przejście na energię odnawialną, jak również konieczna jest strategiczna, szybka i skuteczna realizacja naszych założeń i uwolnienie  Frankfurtu od ciężaru zadłużenia. Jesteśmy wszystkim pokoleniom winni odpowiedzialnego korzystania z naszego budżetu. Obejmuje to między innymi konsolidację fiskalną i limit zatrudnienia personelu.

 

Produkty regionalne, jak również ich producenci, są dla nas bardzo ważne i uważamy je za część frankfurckiej tożsamości . Dlatego chcemy wspierać je poprzez wprowadzenie etykiety „wyprodukowane we Frankfurcie”. Chcemy też promować współpracę między regionalnymi producentami i instytucjami edukacyjnymi.

 

Rozwój cyfrowy we Frankfurcie ma dla nas fundamentalne znaczenie. Frankfurt potrzebuje strategii 5G, aby uzyskać szybszą, lepszą i silniejszą infrastrukturę internetową, a także wysokowydajną sieć komórkową. Ponadto w centrum miasta, a także w urzędach i szkołach, powinna zostać zainstalowana darmowa sieć Wi-Fi.

 

To dla nas ważne, aby Frankfurt był atrakcyjny również dla dobrze wyszkolonych pracowników. Dlatego niezbędnie są dobre trasy komunikacyjne w naszej okolicy i do Berlina. Ogromne znaczenie mają przy tym działki budowlane dostępne pod budowę prywatnych domów i budynków mieszkalnych, przystępne ceny wynajmu, oraz liczne oferty kulturalne, sportowe jak i szkolne.

 

Dla właścicieli domów i nieruchomości opłaty za budowę dróg są obciążeniem. Dlatego trzeba znieść składki na budowę dróg. Domagamy się zrównoważonego wsparcia finansowego ze strony Brandenburgii.

 

, Żądamy też rodzinnego dofinansowania do budownictwa , ponieważ rodziny powinny mieć możliwość zakupu terenów miejskich w  przystępnych cenach.

 

Pamięć historyczna naszego rodzinnego miasta ujawnia się przede wszystkim w jego dziedzictwie kulturowym, tradycjach i jego zabytkach. Dążymy do zachowania tych wartości i będziemy intensywnie angażować się we wspólne budowanie i kształtowanie naszej społeczności. Pod hasłem „budować dalej” dążymy do celu, jakim jest nowoczesne, zróżnicowane i zrównoważone dwumiasto będące wyjątkowym miejscem w Europie.

 

 

Bezpieczny dom

 

Nasz dom potrzebuje ochrony i bezpieczeństwa. Chcemy osiągnąć ten cel  poprzez lepsze wyposażenie urzędu porządku publicznego i zwiększenie liczby personelu,  Ważna jest również lepsza współpraca urzędu porządku publicznego z administracją i policją, a także wprowadzenie monitoringu centrum. Domagamy się, aby kraj związkowy Brandenburgia zwiększył liczbę patroli policyjnych i obsadził wolne miejsca stanowiska pracy w Policji.


 

Integracja uchodźców jest niezbędna dla pokojowego współistnienia we Frankfurcie.  

 

Aby polepszyć wspólne relacje należy ulokować uchodźców decentralnie. Chcemy, aby uchodźcom, którzy mają realne szanse na stały pobyt w Niemczech, zostały przydzielone mieszkania rozłożone równomiernie w obszarze miejskim. Wspieramy szybkie, bezpieczne oraz konsekwentne wydalenie osób objętych deportacją. 


Wspieramy konsekwentne egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu oraz rozszerzenia tej strefy również na okolice „Brunnenplatz“.

 

Frankfurt zasługuje na stałe utrzymanie czystości na chodnikach, ulicach oraz  placach miejskich. Potrzebna jest większa ilość koszy na śmieci z możliwością odstawienia butelek lub puszek z kaucją, powrót do ogólnie dostępnych ubikacji miejskich, udostępnienie pojemników z torebkami na psie odchody oraz konsekwentne ściganie sprawców graffiti.

 

 


Możemy osiągnąć lepszą jakość powietrza, bez wprowadzania  ograniczeń w ruchu, poprzez promowanie ekologicznych form mobilności bazujących na pojazdach napędzanych  elektrycznie, na wodór oraz gaz ziemny. Jedną z form promocji powinna być możliwość bezpłatnego parkowania pojazdów bezemisyjnych w centrum miasta i stworzenia większej liczby elektrycznych stacji ładowania.

 

Dom rodzinny


Dom rodzinny zaczyna się od naszych najmłodszych.

 

Konieczne jest rozszerzenie opieki przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci i rodzin oraz ofert dwujęzycznych. 

 

 

Popieramy wydłużenie czasu opieki przedszkolnej (tzw. dritte Betreuungsstufe) finansowanej ze środków landowych. Chcemy żeby powstało bezpłatne dwujęzyczne liceum oraz szkoła wyższa pielęgniarska i  medyczna. Chcemysprawdzić wprowadzenie opłat za obiady szkolne.Pilnie potrzebujemy nowoczesnej infrastruktury sieciowej oraz cyfrowej w naszych szkołach.

Prowadzimy kampanię na rzecz taniego landowego biletu na transport publiczny dla naszych uczniów. Rosnący uniwersytet musi zostać wzmocniony poprzez wprowadzenie czwartego kierunku studiów. Studentom musimy zaoferować więcej mieszkań w centrum miasta. 

Sport i muzyka są ważne dla rozwoju osobistego. Wspieramy utrzymanie i rozwój obiektów sportowych oraz należyte wsparcie finansowe dla sportu masowego i klubów sportowych. Zrównoważona oferta prywatnych i miejskich szkół muzycznych wspiera rozwój artystyczny dzieci i młodzieży. 

Nasza biblioteka, centrum edukacji dorosłych (Volkshochschule), muzea i miejska szkoła muzyczna są częścią podstawowej edukacji kulturalnej. Chcemy nadal wspierać inicjatywy kulturalne, takie jak chóry, orkiestry i zespoły teatralne. Instytucje kulturalne, z których korzysta wiele osób we Frankfurcie, powinny mieć możliwość rozszerzenia swojej oferty dla dzieci, osób starszych, uchodźców i osób o niskich dochodach aby umożliwić tym osobom większy udział w życiu społecznym. Połączenie dwóch bibliotek umożliwi przedłużenie godzin otwarcia. Uważamy, że Orkiestra Państwowa jest najważniejszą orkiestrę symfoniczną w Brandenburgii. Dążymy do tego, aby zachować jej status. Ponadto wspieramy każdy twórczy rozwój Frankfurtu jako miasta muzyki. Do tego rozwoju należy zaliczyć „Oderphilharmonie” i „Education-Project“.

Miasto idące zgodnie z duchem czasu powinno pochwalić się nowoczesnym transgranicznym transportem publicznym i nowoczesną infrastrukturą transportową, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcemy zadbać o to, żeby ulice i chodniki były utrzymywane w dobrym stanie i drogi rowerowe były dobrze skomunikowane. Jako najważniejsze miasto we wschodniej Brandenburgii musimy być atrakcyjni dla osób dojeżdżających do pracy. Będziemy się starać o połączenie kolejowe do Berlina w takcie 20 minutowym, utworzenie połączenia ekspresowego oraz parkingu dla osób dojeżdżających do pracy w Rosengarten i większej ilości miejsc parkingowych w naszym mieście.

Nikt nie chce marnować swojego czasu w urzędach. Oczywistym musi stać się to, że każdy mieszkaniec może załatwić swoje sprawy urzędowe przez internet. Urzędy powinny być osiągalne pod centralnym numerem 115, powinniśmy stworzyć aplikację miejską i szybką procedurę opracowywania zapytań złożonych przez mieszkańców. Człowiek i jego potrzeby muszą stanąć w centrum uwagi.

Czym byłoby nasze miasto, bez jego dzielnic? Aby dzielnice stały się jeszcze bardziej atrakcyjne, potrzebują więcej środków, które będą mogły przeznaczyć wedle własnych potrzeb. Chcemy wspierać nasze dzielnice.  Są one bardzo potrzebne, aby zachować różnorodność naszego miasta.

Aby długoterminowo zapewnić opiekę medyczną mieszkańcom Frankfurtu,  potrzebujemy ukierunkowanej rekrutacji i wsparcia pracowników służby zdrowia.


Kochamy nasze dwumiasto!

 

Od nas zależy, w jaki sposób ożywimy nasze dwumiasto. Możemy zrobić to poprzez wzajemną naukę języków, również w kontekście kościelno-ekumenicznym. Jako wzorcowy przykład można przytoczyć naszą wspólną transgraniczną linię autobusowa, którą należy koniecznie utrzymać. Polsko niemieckie projekty, jak wspólne miejsca spotkań dla młodzieży, oferty kulturalne oraz partnerstwa między szkołami wpływają równie pozytywnie na rozwój naszego dwumiasta, jak przystępne cenowo możliwości nauki języka polskiego.  

 

 

 

 

Nach oben